Doradztwo, proces zakupu energii

Oferujemy Państwu usługę doradczą w zakresie organizacji procesów zakupowych energii elektrycznej

więcej

Analizy rynku energii

Oferujemy Państwu wielowariantowe analizy i raporty dotyczące rynku energii elektrycznej

więcej

OZE Bilansowanie mikroinstalacji

W określonych przypadkach bilansowanie mikro instalacji jest korzystniejsze od systemu "opustów"

więcej

Dzierżawa sieci energetycznych

Oferta dedykowana dla właścicieli galerii handlowych, parków biurowych, parków przemysłowych

więcej

IEN ENERGY

Nasze działanie oparte jest przede wszystkim na kompetencjach, wiedzy merytorycznej, jak również na innowacyjnym podejściu do zachodzących głębokich zmian na rynku energii w Polsce jak i na Świecie.

więcej

Narzędzia IEN ENERGY

IEN Energy posiada w swojej ofercie wiele innowacyjnych produktów dotychczas nie spotykanych na rynku energii. IEN Energy zatrudnia specjalistów posiadających kompetencje i doświadczenia nabyte w energetyce zawodowej w oparciu o które ciągle doskonali swoje produkty i usługi

więcej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna IEN Energy oparta jest na 4 zasadniczych filarach oraz na Biurze Innowacji podlegającym bezpośrednio pod Zarząd spółki. W ten sposób tworzymy sprawnie zarządzane przedsiębiorstwo energetyczne.

więcej

Nie jesteśmy standardowym sprzedawcą energii

Strategia IEN ENERGY oparta jest na świadczeniu specjalistycznych usług związanych z obrotem energią elektryczną w oparciu o posiadane narzędzia jak również usługi doradcze. Nasze usługi łączymy w innowacyjny sposób z produktami powiązanymi, tworząc nowy wymiar energetyki prosumenckiej.


Zespół

X
THIS IS EXAMPLE MODAL WINDOW

Open modal

Oferujemy
specjalistyczne usługi
związane z obrotem energią

Produkty

Energia + fotowoltaika

Sprzedaż energii elektrycznej dla firm w innowacyjnej formule wraz z systemem fotowoltaicznym

więcej

Bilansowanie handlowe

Oferujemy Państwu elastyczne i indywidualne podejście do bilansowania handlowego energii.

więcej

Zarządzanie energią OZE

Opracowanie optymalnego modelu sprzedaży energii elektrycznej dla wytwórców OZE

więcej

Klastry energii spółdzielnie

Usługi bilansowania oraz rozliczania uczestników klastrów energii i spółdzielni energetycznych

więcej

Doradztwo, proces zakupu energii

Oferujemy Państwu usługę doradczą w zakresie organizacji procesów zakupowych energii elektrycznej

więcej

Analizy rynku energii

Oferujemy Państwu wielowariantowe analizy i raporty dotyczące rynku energii elektrycznej

więcej

OZE Bilansowanie mikroinstalacji

W określonych przypadkach bilansowanie mikro instalacji jest korzystniejsze od systemu "opustów"

więcej

Dzierżawa sieci energetycznych

Oferta dedykowana dla właścicieli galerii handlowych, parków biurowych, parków przemysłowych

więcej
Nasze usługi dedykujemy również
dla klastrów energii
oraz spółdzielni energetycznych

Blog

Energia + fotowoltaika

W poniższym artykule chciałbym przeprowadzić głębszą analizę techniczno – ekonomiczną produktu IEN Photovoltaics Energy polegającego na innowacyjnej formule połączenia z jednej strony usług systemowych (bilansowania) i sprzedaży energii elektrycznej, a z drugiej strony wytwarzaniem energii na potrzeby własne odbiorcy końcowego w instalacjach PV. Niniejszy artykuł dedykowany jest dla odbiorców końcowych, którzy są prosumentami ( nie mylić z definicją z ustawy OZE).

więcej

System tzw. "opustów" - kiedy warto?

Blog poświęcony tematyce ekonomiki systemu tzw. "opustów". W określonych przypadkach system ten nie daje żadnych korzyści, a wręcz powoduje wyższe koszty.

więcej

Oświetlenie drogowe w samorządach

Blog poświęcony jest tematyce oświetlenia ulicznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Głównym problemem omawianym będzie próba opracowania uzasadnienia ekonomicznego dla produktu polegającego na przejęciu w zarządzanie oświetlenia ulicznego w JST przez jeden podmiot który dostarczy źródła światła, energię elektryczną oraz usługę konserwacji i utrzymania oświetlenia.

więcej
masz pytania?
Chętnie odpowiemy
tel. +48 22 119 29 29
email: biuro@ienenergy.pl