Bilansowanie handlowe

Oferujemy Państwu usługę bilansowania handlowego energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Jesteśmy uczestnikiem rynku bilansującego posiadającym własną jednostkę grafikową w ramach której możemy świadczyć usługi bilansowania. Oprócz standardowej usługi bilansowania handlowego kontraktów energii elektrycznej na bazie grafików dobowo-godzinowych, oferujemy elastyczne formy bilansowania, polegające na określeniu indywidualnych algorytmów rozliczeń. W praktyce jesteśmy na tyle elastyczni, że możemy bilansować jednostki wytwórcze z rozproszonymi punktami poboru energii, wytwarzanie energii na własne potrzeby, a wszystko to możemy zrobić w formule bez przychodowej dla Klienta.

Oferta dedykowana dla uczestników rynku energii elektrycznej zarówno odbiorców końcowych, odbiorców przemysłowych, operatorów systemów dystrybucyjnych OSDn, jak i wytwórców energii elektrycznej z OZE. Ponadto oferujemy usługi bilansowania handlowego :

 

Jako Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie Handlowe oprócz usługi bilansowania oferujemy dodatkowo wsparcie i doradztwo w następujących obszarach:

Zapraszamy do współpracy.