Dzierżawa sieci energetycznych

Oferta dedykowana dla właścicieli galerii handlowych, parków biurowych, parków przemysłowych, stref ekonomicznych lub innych właścicieli infrastruktury elektroenergetycznej obsługujących najemców i przyłączonych do sieci wysokiego lub średniego napięcia operatora OSD w grupie taryfowej A lub B.

Model współpracy z IEN Energy oparty jest na:

Korzyści dla wynajmujących ze współpracy z IEN Energy:

Jesteśmy również zainteresowani wszelkimi formami przejęcia, obsługi lub zakupu sieci OSDn.