Energia + fotowoltaika

ENERGIA + to innowacyjne podejście do sprzedaży energii elektrycznej na rynku w Polsce. IEN Energy nie jest standardowym sprzedawcą energii elektrycznej jakich jest wielu na rynku. Gdybyśmy byli standardowym sprzedawcą, nie oferowalibyśmy Państwu tego produktu, ponieważ nie byłoby to w naszym interesie. Produkt oferowany jest dla prawdziwych prosumentów, podmiotów biznesowych zorientowanych na wytwarzanie energii elektrycznej i świadomą konsumpcję przy racjonalizacji kosztów energii. ENERGIA + jest to złożony produkt polegający na rozliczeniu sprzedaży energii elektrycznej na zasadzie bilansowania z instalacją fotowoltaiczną. W niedalekiej przyszłości będziemy również oferować Państwu, stacje ładowania oraz samochody elektryczne w połączonym produkcie mającym na celu optymalizacje kosztów energii.

IEN Energy proponuje Państwu innowacyjną formułę sprzedaży energii elektrycznej z systemem fotowoltaicznym. Oferta jest kierowana do określonej grupy małych i średnich przedsiębiorstw z grupy taryfowej C. System fotowoltaiczny w opracowanej przez IEN Energy formule produktowej powiązanej z usługą bilansowania energii daje dwie zasadnicze korzyści:

Dzięki innowacyjnemu połączeniu instalacji fotowoltaicznej z usługą bilansowania i sprzedaży energii elektrycznej stopa zwrotu na produkcie bez jakiegokolwiek wsparcia (dotacji, opustów, zielonych certyfikatów) wynosi od 4 do 5 lat w zależności od specyfiki zużycia energii przez Klienta. Już od pierwszego rachunku za energię elektryczną Klient otrzymuje korzyści w postaci niższych kosztów energii, które pozwalają na spłatę raty za sprzęt. Po okresie zwrotu tj. 4-5 lat instalacja i korzyści są własnością Klienta. IEN Energy realizuje projekt i bierze odpowiedzialność za projekt kompleksowo tzn. od momentu podjęcia decyzji do zwrotu nakładów inwestycyjnych instalacji. Umowa z IEN Energy na usługi może być podpisana na okres nawet 15 lat, co po zwrocie kosztów instalacji w dalszym ciągu gwarantuje Klientowi założony poziom korzyści.

W ramach produktu ENERGIA + Klient otrzymuje:

Korzyści:

W przypadku zainteresowania produktem prosimy o kontakt z Managerem Produktu.

 

Kontakt:

Mateusz Bieszczad

mateusz.bieszczad@ienenergy.pl