Klastry energii spółdzielnie

Oferta dedykowana jest dla klastrów energii oraz spółdzielni energetycznych. Lokalna wspólnota energetyczna rozumiana jako grupa wytwórców energii OZE oraz odbiorców energii elektrycznej połączona lokalną siecią lub przyłączona do sieci OSD potrzebuje operatora w celu dokonania rozliczeń oraz bilansowania handlowego. IEN Energy specjalizuje się w świadczeniu tego typu usług na rynku energii.

Dla klastrów energii i spółdzielni energetycznych świadczymy usługi:

IEN Energy posiada koncesję na obrót energią elektryczna w ramach której, może obsługiwać klastry jako lider.