OZE Bilansowanie mikroinstalacji

Oferta bilansowania handlowego mikroinstalacji o mocy do 40 kW dedykowana jest przede wszystkim dla Klientów nie będących Prosumentami zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (nie mających prawa skorzystania z tzw. opustów) jak również do Klientów będących Prosumentami, którzy wprowadzają niewielkie ilości wyprodukowanej energii do sieci operatora OSD.

System tzw. opustów jest rozwiązaniem które niesie za sobą więcej strat niż korzyści w stosunku do określonej grupy Klientów posiadających mikroinstalację. W przypadku gdy instalacje nie jest przewymiarowana i ilość energii wprowadzonej do sieci jest niewielka w stosunku do ilości energii pobieranej z sieci, korzystanie z systemy opustów może mieć niekorzystny wpływ na efekt ekonomiczny. W celu skorzystania z systemu opustów niezbędne jest zawarcie umowy kompleksowej z tzw. zakładem energetycznym. W takim przypadku zakład energetyczny stosuje stawki za energię czynną z taryfy która wynosi na ogół powyżej 0,350 zł/kWh. W praktyce oznacza to, że za energie pobraną możemy zapłacić więcej niż dotychczas, a relacja ta w stosunku do aktualnej ceny nie zostanie pokryta z systemów opustów w wystarczającym stopniu co oznacza wyższe koszty. IEN Energy proponuje usługę bilansowania mikroinstalacji w pakiecie ze sprzedażą tańszej energii na zasadach konkurencyjnych.

W ramach produktu zawarte są:

Dodatkowo dla Klientów, którzy wprowadzili po raz pierwszy energię elektryczną do sieci przed 1 lipca 2016 roku istnieje możliwość wsparcia w procesie uzyskania tzw. zielonych certyfikatów co dodatkowo podnosi rentowność mikroinstalacji.