Zarządzanie energią OZE

Oferta dedykowana dla wytwórców energii OZE tj.; biogazownii, jednostek biomasowych, fotowoltaiki (również mikroinstalacje), energia wodna i wiatrowa, polegająca na efektywnym zarządzaniu sprzedażą wyprodukowanej energii na rynkach giełdowych i OTC, w celu uzyskania wyższej ceny od określonej przez Prezesa URE wynikającej z obowiązku zakupu.

Ponadto w związku z nowelizacją ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o odnawialnych źródłach energii,  od dnia 1 stycznia 2018 roku dla jednostek o mocy powyżej 500 kW został zlikwidowany obowiązek zakupu energii pochodzącej z OZE przez sprzedawców zobowiązanych, dotyczy to również wytwórców uczestniczących w systemie aukcyjnym. Dla tej grupy wytwórców oznacza to, że będą zobowiązani do samodzielnego poszukiwania alternatywnych kierunków sprzedaży energii elektrycznej.

W ramach usługi oferujemy opracowanie planu produkcji w formie grafików dobowo-godzinowych na podstawie danych historycznych oraz prognoz, opracowanie optymalnego modelu sprzedaży energii, sprzedaż energii na rynku oraz jej bilansowanie i rozliczenie.

Ponadto IEN Energy świadczy usługi obsługi administracyjnej podmiotów wytwarzających energię z OZE w zakresie uzyskiwania Świadectw Pochodzenia, kontaktów z URE, audytów startowych i rocznych dla kogeneracji, sprawozdań do ARR jak również pozyskiwania i obsługi danych z urządzeń pomiarowych.