Oświetlenie drogowe w samorządach

Blog poświęcony jest tematyce oświetlenia ulicznego w jednostkach samorządu terytorialnego. Głównym problemem omawianym będzie próba opracowania uzasadnienia ekonomicznego dla produktu polegającego na przejęciu w zarządzanie oświetlenia ulicznego w JST. W ramach produktu jeden podmiot będzie świadczył kompleksową usługę polegającą na:

a wszystko w jednej zryczałtowanej cenie za punkt świetlny/m-c.

Wkrótce szczegółowy opis i kalkulacja produktu.

 

Marcin Rudnik