System tzw. "opustów" - kiedy warto?

Nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii został wprowadzony dla prosumentów tzw. system „opustów”.

Naszym zdaniem system ten spełnia częściowo swoje funkcje i daje korzyści dla instalacji zamontowanych w gospodarstwach domowych. Przy większych instalacjach i odbiorcach energii przyłączonych w taryfie C (głównie, szkoły, przedszkola, świetlice, obiekty gminne) system ten może powodować odwrotne do zamierzonych skutki. W niektórych przypadkach system tzw. „opustów” powoduje straty dla odbiorców.

Wkrótce przedstawię materiał sporządzony w oparciu o faktyczne doświadczenia w bilansowaniu Klientów IEN Energy.

 

Mateusz Ferenc