Energia + fotowoltaika

W poniższym artykule chciałbym przeprowadzić głębszą analizę techniczno – ekonomiczną produktu IEN Photovoltaics Energy polegającego na innowacyjnej formule połączenia z jednej strony usług systemowych (bilansowania) i sprzedaży energii elektrycznej, a z drugiej strony wytwarzaniem energii na potrzeby własne odbiorcy końcowego w instalacjach PV. Niniejszy artykuł dedykowany jest dla odbiorców końcowych, którzy są prosumentami ( nie mylić z definicją z ustawy OZE).

Od wielu lat zajmuje się problematyką funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce we wszystkich obszarach, tj.,  obrót, dystrybucja, przesyłanie i wytwarzanie. Aktualnie obserwuję dynamiczne zmiany, które w moim przekonaniu wynikają z rozwoju technologii oraz wzrostu świadomości uczestników rynku. Dlatego też uważam, ze tradycyjna energetyka również ta rozumiana jako tradycyjna sprzedaż energii do odbiorcy końcowego odejdzie do lamusa. Szansa rozwoju jest kooperacja na zasadach partnerskich spółek obrotu oraz Klientów odbiorców końcowych będących również wytwórcami energii na własne potrzeby. Dlatego też IEN Energy jako pierwsza spółka obrotu wyszła na rynek z innowacyjnym produktem łączącym spółkę obrotu oraz Klienta odbiorcę końcowego , a w zasadzie to prosumenta wytwarzającego energie na potrzeby własne.

Produkt jest oferowany dla prosumentów – przedsiębiorstw MŚP działających w oparciu o wolny rynek na zasadach konkurencyjnych a nie do prosumentów określonych w definicji ustawy OZE. Wszystko co zostanie przez mnie opisane jest oparte o praktyczne doświadczenia IEN Energy, ponieważ od pewnego czasu spółka świadczy tego typu usługi dla kilkudziesięciu klientów i dysponuje wiedzą opartą o faktyczne dane.

Dla kogo jest oferowany produkt ?

Produkt jest oferowany przede wszystkim dla odbiorców końcowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej zużywających energie elektryczna na potrzeby własne w grupie taryfowej C o mocy umownej do 40 kW. Głównie do przedsiębiorstw posiadających zapotrzebowanie w godzinach szczytowych od 8.00 do 18.00 natomiast w pozostałych godzinach to zapotrzebowanie jest mniejsze. Idealnie jak odbiorca by posiadał zużycie o profilu płaskim tzn.,  jednakowe we wszystkich godzinach doby handlowej, lub większe w godzinach nocnych ale takich odbiorców jest niewielu. Głównie chodzi o tzw. profil zużycia, który na rynku energii ma bardzo istotny wpływ na koszty energii głównie w taryfach C. Profil ten jest z góry narzucony przez OSD i jest szczytowy tzn. pokazuje duże zużycie w szczycie wtedy gdy energia jest najdroższa a małe zużycie w poza szczytem czyli wtedy kiedy energia jest najtańsza. Rzeczywisty profil zużycia może być zupełnie inny ale nie ma na to wpływu. Sytuacja zmienia się drastycznie po podłączeniu instalacji PV. OSD montuje Klientowi licznik dwukierunkowy, który rejestruje rzeczywiste pobory i oddania energii do sieci w ujęciu dobowo-godzinowym na podstawie których odbywa się rozliczenie z rynkiem energii. W praktyce oznacza to, że po montażu instalacji PV Klient ma możliwość rozliczania pobieranej energii według rzeczywistego profilu zużycia.

Na czym polega rozliczenie bilansowe oparte o rzeczywisty profil zużycia ?

Co to jest smart metering ?

Przykład stopy zwrotu instalacji fotowoltaicznej w 5 lat ?

Na te i inne pytanie postaram się odpowiedzieć wkrótce.

Daniel Raczkiewicz