Bilansowanie energii elektrycznej

Bilansowanie energii elektrycznej

 

Oferujemy Państwu usługę bilansowania handlowego energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Jesteśmy uczestnikiem rynku bilansującego posiadającym własną jednostkę grafikową w ramach której możemy świadczyć usługi bilansowania. Oprócz standardowej usługi bilansowania handlowego kontraktów energii elektrycznej na bazie grafików dobowo-godzinowych, oferujemy elastyczne formy bilansowania, polegające na określeniu indywidualnych algorytmów rozliczeń. W praktyce jesteśmy na tyle elastyczni, że możemy bilansować jednostki wytwórcze z rozproszonymi punktami poboru energii przyłączonymi w innych punktach sieci OSD, tworząc wirtualne elektrownie, modele autokonsumpcji oraz wirtualnego magazynowania energii.

 

Oferta dedykowana dla uczestników rynku energii elektrycznej zarówno odbiorców końcowych, odbiorców przemysłowych, operatorów systemów dystrybucyjnych OSDn, jak i wytwórców energii elektrycznej z OZE. Ponadto oferujemy usługi bilansowania handlowego:

►► Bilansowanie kontraktów handlowych na bazie grafików dobowo-godzinowych

►► Bilansowanie obrotu podmiotów uczestniczących na rynkach  Towarowej Giełdy Energii

►► Bilansowanie jednostek wytwórczych z własnymi lub obcymi punktami poboru energii

►► Bilansowanie sieci dystrybucyjnych OSDn

►► Bilansowanie mikro instalacji OZE, które w określonych przypadkach jest korzystniejsze niż system tzw. „opustów”

►► Bilansowanie klastrów energii i spółdzielni energetycznych

►► Bilansowanie instalacji wytwórczych z własnymi punktami poboru w formule bez przychodowej dla Klienta

 

Jako Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie Handlowe oprócz usługi bilansowania oferujemy dodatkowo wsparcie i doradztwo w następujących obszarach:

▲▲ wsparcie w negocjacjach warunków handlowych umów sprzedaży energii,

▲▲ opracowanie grafików i prognoz dobowo-godzinowych zużycia/produkcji energii,

▲▲ wsparcie w strategii określania korytarzy bilansowania,

▲▲ bieżące przygotowanie i zgłaszanie grafików,

▲▲ monitoring rynku i wielowarstwowe analizy danych rynku energii,

▲▲ usługi doradcze w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej.

 

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą prosimy o kontakt

 

Kontakt

Napisz do nas

Logo
  • ul. Kolady 3
    02-691 Warszawa
  • 9:00 - 17:00
  • +48 22 119 29 29
    biuro@ienenergy.pl
  • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 IEN ENERGY | Realizacja: Grupa IEN