Nasz zespół

Małgorzata Mróz

Małgorzata Mróz

Prokurent spółki

malgorzata.mroz@ienenergy.pl

Prokurent spółki IEN Energy

Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek Informatyka oraz podyplomowych studiów w zakresie Rachunkowości i Finansów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Grupie Kapitałowej One-2-One, specjalizującej się w interaktywnych rozwiązaniach adresowanych do podmiotów działających przede wszystkim w sektorze mediów i usług marketingowych. Odpowiedzialna za prowadzenie biura oraz wspieranie w czynnościach administracyjnych członków zarządu spółek zależnych.

W latach 2011-2012 wspierająca działania Inspektorów Bezpieczeństwa oraz Inspektorów Audytu Kwalifikowanego Centrum Certyfikacji MobiCert poprzez współpracę z Ministerstwem Gospodarki, w ramach prac dot. zgodności z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, m.in. zgłaszania wszystkich zmian danych zawartych we wniosku o dokonanie wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne.

W Grupie Kapitałowej Arteria S.A. do jej obowiązków należało między innymi zarządzanie flotą samochodową,  przypisywanie kategorii projektów do kosztów oraz rozdzielanie kosztów pomiędzy spółki zależne.

W Fundacji Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne brała współudział przy organizacji i realizacji projektu „Fabryka Innowacji” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 3: Kapitał dla Innowacji, Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej oraz pełniła obowiązki Pracownika Zespołu Wsparcia Projektu w Projekcie „Fabryka Innowacji”.

W IEN ENERGY nadzoruje wykonanie i rozliczenie umów z Klientami. Doskonale zna procesy związane z zarządzaniem danymi pomiarowymi, obsługą platform PWI oraz WIRE. Ponadto uczestniczy w projektach B+R w zakresie systemów IT dedykowanych dla obrotu energią elektryczną.

 

 

Kontakt

Napisz do nas

Logo
  • ul. Kolady 3
    02-691 Warszawa
  • 9:00 - 17:00
  • +48 22 119 29 29
    biuro@ienenergy.pl
  • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 IEN ENERGY | Realizacja: Grupa IEN