Spółdzielnie energetyczne – szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich

17.10.2019

Czym są spółdzielnie energetyczne? Jakie są ich podstawowe założenia? Jakie akty prawne definiują ich ramy funkcjonowania? I czy faktycznie są szansą na niezależność energetyczną obszarów wiejskich? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy dwudniowej konferencji „Nowe rozwiązania prawne dotyczące wykorzystania OZE na obszarach wiejskich”, zorganizowanej w Warszawie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w dniach 16-17 października 2019 roku.

W konferencji pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wzięło udział ponad 200 gości, w tym delegacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, URE, NFOŚiGW, samorządowcy, przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, Krajowej Rady Spółdzielczej, stowarzyszeń branżowych i edukacyjnych oraz ludzie biznesu, w tym IEN Energy.

Spółdzielnia energetyczna – teoria i praktyka

Pierwszy dzień konferencji zatytułowano „Spółdzielnie energetyczne – szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich”. Otworzył go Jarosław Wiśniewski z Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim referacie przedstawił ogólne zasady prawne dotyczce spółdzielni energetycznych, wynikające przede wszystkim z Ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca, ale również z takich aktów prawnych jak prawo spółdzielcze czy prawo energetyczne. Przedstawiciel ministerstwa opisał też rolę KOWR przy prowadzeniu rejestru spółdzielni energetycznych oraz obowiązki rejestracyjno-sprawozdawcze leżące po stronie spółdzielni.

Na prawie spółdzielczym skupił się Grzegorz Abramek, radca prawny z Krajowej Rady Spółdzielczej. Jego wystąpienie w bardzo szczegółowy sposób opisywało wszelkie kwestie związane z założeniem spółdzielni, członkostwem w niej, jej funkcjonowaniem oraz organami nadzorczymi.

Przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności im. Prof. Krzysztofa Żmijewskiego rzucili bardziej ogólne spojrzenie na spółdzielnie energetyczne i spróbowali je umieścić w szerokim kontekście społeczno-gospodarczym. Opisali je jako element transformacji energetycznej oraz zmierzyli się z zadaniem przeprowadzenia wstępnej analizy SWOT dla tego rozwiązania.

Na bardziej praktyczny poziom te rozważania skierował Daniel Raczkiewicz z IEN Energy. Jego wystąpienie miało pokazać spółdzielnie energetyczne jako element lokalnego rynku energii. Tu również punktem wyjścia było szerokie ujęcie i wielopłaszczyznowe oddziaływanie spółdzielni na ten rynek, nie tylko w sferze ekonomicznej, ale też społecznej – jako katalizator lokalnej energii i element budujący zaufanie i kapitał społeczny. W hipotetycznym przykładzie spółdzielni pokazał możliwe oszczędności i zyski spółdzielców. Przedstawił też klaster energii Michałowo jako przykład prężnie rozwijającego się lokalnego rynku energii, który nie tylko mógłby skorzystać na praktycznym wdrożeniu idei spółdzielni energetycznych, ale też przez rozwijany tam projekt kompleksu biogazowni z siecią ciepłowniczą stanowić wkład w opracowanie szczegółowych wytycznych dla działania spółdzielni.

Ostatnim referatem tego dnia było wystąpienie Krzysztofa Kozendry z West Wind Energy Polska, który przedstawił charakterystykę gminy Prószków w powiecie opolskim z jej hybrydowymi instalacjami OZE.

Dyskusja, która wywiązała się po pierwszym dniu konferencji pokazała, że idea spółdzielnie energetycznych budzi duże emocje, niemniej jednak wymaga jeszcze dużo pracy ze strony zaangażowanych ministerstw. Brak rozporządzenia określającego szczegółowy rozliczeń i zasad funkcjonowania spółdzielni na rynku energetycznym powoduje, że horyzont interpretacyjny zapisów ustawy pozostaje bardzo szeroki. Niemniej jednak przeniesienie idei spółdzielczości do energetyki i zaszczepienie je w środowiskach wiejskich dla kreowania lokalnych i zbilansowanych rynków energii wydaje się być dla tych regionów ogromną szansą.

Drugi dzień konferencji pod nazwą „Procedury kwalifikacji surowców odpadowych do produkcji biogazu rolniczego” poświecono nowej definicji biogazu rolniczego.

Poniżej zamieszczamy wystąpienie eksperta IEN Energy na temat spółdzielni energetycznych

Pozostałe wystąpienia znajdują się na stronie poświęconej wydarzeniu „Spółdzielnie energetyczne – szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich”

Kontakt

Napisz do nas

Logo
  • ul. Kolady 3
    02-691 Warszawa
  • 9:00 - 17:00
  • +48 22 119 29 29
    biuro@ienenergy.pl
  • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 IEN ENERGY | Realizacja: Grupa IEN