XXV Konferencja Rynek Energii Elektrycznej

08.10.2019

Konferencja Rynek Energii Elektrycznej w Kazimierzu Dolnym – jedno z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej – obchodziła w tym roku swój mały jublieusz. Tym bardziej czujemy się zaszczyceni, że dzięki zaproszeniu organizatorów IEN Energy mogło podzielić się swoją wiedzą dotyczącą lokalnych rynków energii.

Tegoroczną Konferencję Naukowo-Techniczną Rynek Energii Elektrycznej zatytułowano „25 lat doświadczeń – nowe otwarcie”. Trzydniowe wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Energii oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Punktem wyjścia konferencji były lokalne rynki energii, a także kwestie dystrybucji i sterowania popytem. W części poświęconej klastrom energii swoją prezentację przedstawił ekspert IEN Energy – Daniel Raczkiewicz. Skupił się na wirtualnej elektrowni i możliwościach, jakie daje ona w lokalnym bilansowaniu między innymi w ramach klastra energii.

Drugi dzień konferencji był poświęcony przemianom, jakie przeszedł polski rynek energii w ostatnich 25 latach oraz gdzie zmierza w najbliższej przyszłości. Panel dyskusyjny z udziałem obecnego prezesa URE – Rafała Gawina oraz poprzednio sprawujących tą funkcję osób poświęcono kwestii optymalnego poziomu regulacji rynku energii. W referatach skupiono się za to na wizji polskiej energetyki w nadchodzących latach oraz europejskim próbom sprostania wyzwaniom przyszłości, przede wszystkim w kwestii ograniczania emisji zanieczyszczeń i ochrony klimatu przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb energetycznych.

Trzeciego – ostatniego dnia konferencji skupiono się na kwestiach technicznych – problemach sieci energetycznych, jakie trzeba rozwiązać w sytuacji trwającej transformacji rynku energii. Pokazano też szereg zagadnień i wyzwań, jakie stoją przed wytwórcami i operatorami sieci zarówno na płaszczyźnie technicznej, jak i finansowej.

 

Organizatorzy udostępnili na swojej stronie prezentacje przedstawione w trakcie REE2019 [LINK: http://www.ree.lublin.pl/files/2019/PrezentacjeREE2019.zip]. Zapowiedziano też, że wkrótce po konferencji zostaną opublikowane dodatkowe materiały wideo. Zachęcamy więc do wizyty na stronie REE2019 [LINK: http://www.ree.lublin.pl] i zapoznania się z zamieszczonymi tam informacjami.

Kontakt

Napisz do nas

Logo
  • ul. Kolady 3
    02-691 Warszawa
  • 9:00 - 17:00
  • +48 22 119 29 29
    biuro@ienenergy.pl
  • +48 22 242 86 55
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 IEN ENERGY | Realizacja: Grupa IEN